сряда, 15 април 2009 г.

Мученето - егалитарния начин за общуване между поколения, култури , раси и видове

Мученето като универсален комуникативен код, констелация от стремежа за глобализация на езиковото културно пространство, интегративен код между различните етноси и видове. Единствения универсален комуникативен код, чието разбиране не зависи от образованието, езиковата култура,националността и биологичния вид. Уравниловка в интелектуалните нива на масите и най- хуманното културно течение в историята на човечеството.

Индикации на зараждането му в общественото пространство са били забелязани за пръв път през 90-те години на миналия век, но научната парадигматична интенция е довела до неглижиране на подхода за неговото изучаване.
Липса на изходна концептуална схема за изучаването на явлението е причина за неговото непознаване от научната академична общност.

Появата на този уникален начин за общуване, предизвиква остри пароксизми на отхвърляне у академичните кръгове, като следствие на вътрешно психичното противопоставяне на унаследените интегрирани императиви и външните постмодернистичните изисквания на новата епоха ...

Борбата между То и Супер Егото в психичното поле на лингвистичните кръгове, вероятно постепенно ще доведат общността до страховити юнгиански колективни кошмари и болестни пристъпи за организиране на аутодафета за изгаряне изданията на Институтът за български език и култура към БАН.

Но не трябва да забравяме, че езикът като един жив организъм, търпи естествени еволюционни изменения, референтни на обществените лингвистично- емоционални изисквия

Мученето, пренесено в психичната сфера, отваря ширки полета за развитие на фантазията и чувствеността, пред които отпадат всички задръжки, изразявани чрез думи, натоварени с атавистичните табута на цялата еволюционна история на смисъла.

Което от своя страна ще остави психоаналитиците и държавните институции без работа. Това до някъде обяснява нежеланието на държавата да легализира мученето като законен и официален начин за общуване и причините, поради които обществото се подлага на имплицитнтите внушения, че мученето е привилегия на животинските видове и онези представители на човечеството, които им подражават, не заслужават уважение.

Гносеологичния смисъл се слива с онтологичния и епистемологията наистина се усложнява като наука. Новото течение отправя големи предизвикателства към теорията на интерпретативния дискурс и нейното приложение в лингвистичните реалии на съвременността.

Журналистиката, поезията, литературата отварят своите врати за всеки. "му" с "му" винаги се римуват.


Най- стимулиращата мисъл, която ми хрумва в защита на мученето е, че няма как да ти липсват думи, за да изразиш себе си, което прави мученето най- революционното културно течение в историята на света.


подлежи на обновяване, продължение и дооформяне

1 коментар:

  1. :D:D:D
    като глидам искате да защитавате дисертация на тема мученето. това ще да е най-революционната специалност в университета. вие сте откривател, да!! помислете да книга като начало. може да станете доктор

    ОтговорИзтриване

 
Locations of visitors to this page